Enkät/Kysely

Enkät/Kysely

Kysely riistanlihasta

Suomalaisen riistanlihan käyttö tukee kestävää kulutusta, mutta kuinka kiinnostavaa se oikeastaan on? Vastaa kyselyyn, jossa kartoitetaan miten lihaa pitäisi pystyä ostamaan ja miten sitä pitäisi toimittaa tulevaisuudessa ravintoloiden raaka-aineiden tilaajien näkökulmasta.

Ammattikorkeakoulu Novia tutkii kotimaisen riistanlihan käyttöä ja ravintoloita asiakkaina yhteistyössä Hankenin kanssa. Tulosten yhteenveto julkaistaan online 2019 Novian verkkosivuilla https://novia.fi.

Voit vastata kyselyyn suomeksi tai ruotsiksi. Valitse kieli lomakkeen alussa.

Enkät om viltkött

Finskt viltkött är ett hållbart köttalternativ, men hur intressant är det egentligen? Svara på enkäten som kartlägger hur leverans och inköp av inhemskt viltkött borde skötas i framtiden ur en inköpares synvinkel.

Yrkeshögskola Novia i samarbete med Hanken jobbar som bäst med frågor kring inhemskt viltkött och restauranger som potentiella kunder. Sammanfattning av rapporten kommer att publiceras i år på Novias websida https://novia.fi.

Du kan svara på svenska eller på finska. Välj språk i början av enkäten.