Filosofia

Resussikeskus hald

 • On aatteellinen järjestö
 • Toimii elävän maaseudun puolesta tekemällä yhteistyötä paikallisten ruoka-alalla toimivien verkostojen kanssa
 • Toimii lähitalouden aatteen voimistamiseksi tekemällä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa sekä saattamalla heidät yhteen
 • Toimii kestävän elintarvikejärjestelmän puolesta periaatteella pellolta pöytään
 • Luottaa verkoston voimaan

Miksi hald perustettiin?

Ruoka-ala ja maaseutu tarvitsee aktiivisia toimijoita jotka pyrkivät

 • Kestävyyteen joka tarjoaa yksilölle turvallista, puhdasta, ravinteikasta ja kestävällä tavalla tuotettua ruokaa
 • Kehittää toimivia, taloudellisia toimintamalleja ruoka-alalle; tuottajille, alan yrityksille sekä HoReCa – ketjun toimittajille
 • Kehittämään paikallista taloutta

haldin visio

HALD on paikallinen toimija joka toimii elävän maaseudun puolesta tekemällä yhteistyötä ruoka-alalla toimivien paikallisten verkostojen kanssa. HALD kylvää ruoka-alan paikallistalouden ideologiaa sekä aktiivisen kommunikaation kautta juurruttaa tämän aatteen toimijoihin.

Mitä hald tekee?

 • HALD luo edellytyksiä palvelu- ja tuoteinnovaatioihin sekä eri ruoka-alan toimijoiden yhteistyölle maaseudulla. HALD käynnistää, järjestää, sekä koordinoi koulutusta ja työskentelee ruoka-alan, artesaaniruuan yrittäjien sekä gastronomian kehityksen voimistamiseksi.
 • Järjestää koulutusta ruoka-alan ja artesaaniruuan yrittäjien sekä gastronomian toimijoille.
 • Innostaa yrittäjiä yhteistyöhön ruoka-alalla / gastronomiassa / artesaaniruuan alalla.
 • HALDin kotisivu toimii fyysisenä, elektronisena ja henkisenä alustana sekä tapaamispisteenä (hub) toimijoille, jotka innostuvat uusista ajattelutavoista ja haluavat toimia ruoka-alan kestävän toiminnan eteen.
 • Esittää ja tuo esille sopivia liiketoimintamalleja ruoka-alalle varsinkin pienille yrityksille.
 • Vaikuttaa voimistaakseen tiedon jakelua kaikille myyntikanaville niin että asiakas helposti löytää lähituotettuja elintarviketuotteita sekä palveluita.
 • Voidaksemme harjoittaa toimintaamme monipuolisesti otamme kiitollisina vastaan lahjoituksia ja yhteistyöehdotuksia.