Filosofi

Resurscentret hald

 • Är en ideell organisation.
 • Verkar för en levande landsbygd genom att samarbeta med existerande lokala nätverk inom matbranschen.
 • Verkar för att förstärka ideologin om den lokala ekonomin inom branschen genom att samarbeta med och sammanföra aktörer på området.
 • Verkar för ett hållbart livsmedelssystem med principen från jord till bord.
 • Tror på nätverkets styrka.

Varför grundades hald?

Matbranschen och landsbygden behöver aktiva aktörer som verkar för

 • Hållbarhet som kan erbjuda individen trygg, ren, näringsrik och hållbart framtagen mat.
 • För att ta fram fungerande, lönsamma verksamhetsmodeller inom matbranschen – producenter- företag i matbranschen och HoReCa – kedjans företag.
 • För att utveckla den lokala ekonomin.

halds vision

HALD är en lokal aktör som verkar för en levande landsbygd genom att samarbeta med existerande lokala nätverk inom matbranschen. HALD agerar genom att förstärka ideologin om den lokala ekonomin inom matbranschen och förankra ideologin mellan de olika aktörerna genom aktiv kommunikation.

Vad gör hald?

 •  HALD skapar förutsättningar för tjänste- och produktinnovationer och för samarbete mellan olika aktörer på landsbygden inom matbranschen. HALD initierar, ordnar och koordinerar utbildning och arbetar för att stärka utvecklingen inom matbranschen, mathantverk och gastronomi.
 • Arrangerar utbildning för företagare och andra aktörer verksamma inom matbranschen, mathantverk och gastronomi.
 • Inspirerar företagare att samarbeta inom matbranschen / gastronomi / mathantverk.
 • HALDs hemsida fungerar som en fysisk, elektronisk och mental plattform och samlingspunkt (hub) för aktörer som inspireras av nytänk och vill samverka för en hållbar verksamhet inom matbranschen
 • Introducerar och tar fram nya affärsmodeller som lämpar sig för matbranschen och framför allt för små företag.
 • Bidrar till att stärka/utveckla och informera/kommunicera samtliga försäljningskanaler så att kunden enkelt hittar lokalt producerade livsmedelsprodukter och tjänster (nytt).
 • Vi tar tacksamt emot donationer och samarbetsförslag för att bedriva vår verksamhet mångsidigt.