Medlemsskap

Medlemsskap

Välkommen till HALD

Dataskydd

GDPR-regelverket (General Data Protection Regulation) trädde i kraft i maj 2018.

Vi samlar in och hanterar enbart sådana uppgifter om medlemmarna, som vi behöver för att kunna informera medlemmarna om program och annan verksamhet och för att administrera insamlandet av medlemsavgifterna. För detta ändamål upprätthåller föreningen ett medlemsregister, som innehåller medlemmarnas namn, postadress och e-postadress samt telefonnummer. Information till medlemmarna sker vid behov per e-post och via föreningens hemsida. Styrelsen ansvarar för att uppgifterna förvaras säkert och att de inte överlåts till någon utomstående. Föreningens styrelse svarar för att registret är uppdaterat och ordföranden utgör kontakten för medlemmarna i frågor som gäller medlemsregistret. Systemtekniskt upprätthålls medlemsregistret av Hostingpalvelut Oy.